12.12.2011
T-litter
Father: TINTO DEGLI SCROVEGNI
Mother: NIKINK-VAR-HARD LAURA
10.12.2011
S-litter
Father: NIKINK-VAR-HARD LIMPOPO
Mother: ALMADINAKS CATALONIA
30.11.2011
R-litter
Father: NIKINK-VAR-HARD CHOKOPAY
Mother: NIKINK-VAR-HARD SAFIRA
30.10.2011
P-litter
Father: NIKINK-VAR-HARD CHOKOPAY
Mother: NIKINK-VAR-HARD ESTER
13.08.2011
О-litter
Father: NIKINK-VAR-HARD CHESTER
Mother: NIKINK-VAR-HARD ROZMARY
17.05.2011
N-litter
Father: NIKINK-VAR-HARD CHOKOPAY
Mother: NIKINK-VAR-HARD KIMBERLIT
11.05.2011
M-litter
Father: NIKINK-VAR-HARD CHOKOPAY
Mother: NIKINK-VAR-HARD RASHEL
16.04.2011
L-litter
Father: NIKINK-VAR-HARD LIMPOPO
Mother: NIKINK-VAR-HARD GLAFIRA
18.03.2011
K-litter
Father: NIKINK-VAR-HARD CHESTER
Mother: NIKINK-VAR-HARD NIKA
Вверх